Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Regeringen ger grönt ljus till Operans renovering

Publicerad

Regeringen har i dag gett Kungliga Operan klartecken för att projektera en renovering och ombyggnad av operahuset på Gustav Adolfs torg i Stockholm.

När projekteringen är genomförd ska regeringen godkänna investeringen och efter ett sådant beslut kan själva renoveringen och ombyggnaden ske. Enligt den förstudie som lämnats till regeringen kommer Operan att behöva vara stängd under tre och ett halvt år i samband med renoveringen och ombyggnaden.

Bakgrund

År 2013 fick Statens fastighetsverk i uppdrag att i nära samarbete med Kungliga Operan göra en förstudie för en kommande renovering och ombyggnad. I maj 2015 redovisades förstudien, som visade att en ombyggnad och renovering kan göras på ett sätt som både möter operans behov av att skapa bättre förutsättningar för den konstnärliga verksamheten och att öka tillgängligheten för publiken. Förstudien skulle också ta hänsyn till kulturhistoriska och estetiska värden.

Presskontakt

Kristoffer Talltorp
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
Telefon (växel) 08-405 10 00