Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Regeringen inrättar exportpris för kulturella och kreativa näringar

Publicerad

De kulturella och kreativa näringarnas (KKN) export växer för varje år och i högre utsträckning än det svenska genomsnittet. Svenskar och svenska företag utmärker sig bland annat inom mode, litteratur, design, musik, dataspel, marknadskommunikation, film och arkitektur. Därför inrättar regeringen ett exportpris inom kulturella och kreativanäringar.

I Svenska institutets regleringsbrev för 2017, som regeringen fattat beslut om i dagarna, har myndigheten fått i uppdrag att ta fram och utforma ett exportpris som delas ut av regeringen och uppmärksammar insatser inom hela bredden av de kulturella och kreativa näringarna. Svenska institutet har sedan länge väl utvecklade relationer med aktörer i den kulturella och kreativa sektorn. De kulturella och kreativa näringarnas export växer i högre utsträckning än det svenska genomsnittet. Bakom framgångarna står en växande skara kreatörer och innovatörer som lämnar starka avtryck över hela världen genom sina verk, tjänster, produkter och innovationer.

Regeringen, som även delar ut ett årligt musikexportpris till musikskapare som bidragit till exportframgångar och bilden av Sverige i utlandet, vill på detta sätt uppmärksamma de insatser som görs inom hela bredden av de kulturella och kreativa näringarna.

Svenska institutet kommer att ta fram förslaget tillsammans med aktörerna inom Team Sweden för de kulturella och kreativa näringarna, som inrättats inom ramen för exportstrategin för att öka internationaliseringen av dessa näringar, och återrapportera till regeringen i början på februari. Priset delas ut i mars 2018.

Beslutet om exportpriset för KKN expedieras under dagen.

- Som en del i det arbete som regeringen gör inom exportstrategin för att stärka internationaliseringen av de kulturella och kreativa näringarna, vill jag som handelsminister även uppmärksamma de personer och företag som ligger bakom de svenska framgångarna inom denna näring. Detta genom att inrätta ett exportpris för kulturella och kreativa näringar som delas ut under 2017, säger Ann Linde, EU- och handelsminister.

Kontakt

Darina Agha
Pressekreterare hos EU- och handelsminister Ann Linde
Telefon (växel) 08-405 10 00