Annika Strandhäll har entledigats, socialförsäkringsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Regeringen sluter miljardöverenskommelse med SKL

Publicerad

Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) sluter en överenskommelse om nästan 3 miljarder kronor för att stärka hälso- och sjukvårdens roll i att främja sjukskrivnas återgång i arbete.

De ökande sjukskrivningarna är en av regeringens mest prioriterade frågor och en viktig del i arbetet för minskade sjukskrivningar och friskare arbetsplatser har varit att rikta åtgärder mot alla aktörer i sjukskrivningsprocessen. Den nya överenskommelsen med SKL innebär att regeringen de kommande två åren satsar 2,9 miljarder kronor för att förebygga sjukskrivning och främja återgång i arbete.

- Det här är vår enskilt största satsning för att minska sjukskrivningarna och målet är att förbättra sjukskrivningsprocessen för individen, säger socialförsäkringsminister Annika Strandhäll.

- Vi är mycket nöjda. Satsningen på koordinering av hälso- och sjukvårdens insatser för sjukskrivning och rehabilitering, i kombination med en satsning på att stärka den försäkringsmedicinska kompetensen inom hälso- och sjukvården kommer att bli till stor nytta, såväl för individen som för hälso- och sjukvården och arbetsgivarna, säger Anders Henriksson, 1:e vice ordförande, SKL.

Hälso- och sjukvården har en central roll för att få till tidiga insatser och att tillsammans med arbetsgivare och Försäkringskassan stötta människor vid sjukdom. Överenskommelsen tar bland annat sikte på att stärka samverkan mellan dessa aktörer. En konkret åtgärd är att landstingen ges stimulansmedel för fortsatt utvecklande av rehabiliteringskoordinatorer som innebär ett viktigt stöd för individen. De hjälper till att samordna insatserna inom sjukvården och tar vid behov kontakt med arbetsgivare för att underlätta patientens återgång i arbete.

- Du ska inte bli sjuk av ditt arbete, men om du blir det ska det finnas stöd och hjälp tidigt att komma tillbaka. Hälso- och sjukvården är oerhört viktiga för att uppnå detta, säger socialförsäkringsminister Annika Strandhäll.

Överenskommelsen innehåller insatser inom sju områden:

  1. Kompetenssatsning i försäkringsmedicin
  2. Funktion för koordinering
  3. Insatser för lindrig och medelsvår psykisk ohälsa och långvarig smärta
  4. Utökat elektroniskt informationsutbyte
  5. Utvecklingsmedel för stöd till rätt sjukskrivning
  6. Forskning, uppföljning, utvärdering och utveckling
  7. Samordning och stöd

Presskontakt

Joanna Abrahamsson
Tf. Presskontakt hos socialförsäkringsminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00