Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Regeringen utvecklar det strategiska främjandet av Sverige som kunskapsnation

Publicerad

Från och med den 1 januari 2017 tar Regeringskansliet över ansvaret för Tillväxtanalys utlandsbaserade verksamhet. Utlandsverksamheten kommer fortsatt att bedriva omvärldsbevakning och analysarbete, men med en tydligare kontaktskapande roll och ett ökat fokus på strategiskt främjande av innovation, forskning och högre utbildning.

– Flytten ökar förutsättningarna för utlandskontoren att aktivt medverka i politiskt prioriterade processer kopplat till Sveriges innovationssystem och konkurrenskraft, säger närings- och innovationsminister Mikael Damberg.

Verksamheten finns idag i Washington DC, Brasilia, New Delhi, Peking och Tokyo och kommer nu att styras av Regeringskansliet. Syftet med förändringen är att förstärka Sveriges globala kopplingar till strategiska internationella innovations- forsknings- och högre utbildningsmiljöer, främja Sverige som en attraktiv kunskapsnation, samt öka internationellt genomslag för svensk innovation, forskning och högre utbildning.

Näringsdepartementet, Utbildningsdepartementet samt Miljö- och energidepartementet kommer gemensamt att finansiera och styra utlandsverksamheten. Organisatoriskt placeras verksamheten vid Näringsdepartementet och enheten för innovation, forskning och kapitalförsörjning (N/IFK).

Presskontakt

Gösta Brunnander
Tf pressekreterare hos närings- och innovationsminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00