Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Regeringen utvecklar det strategiska främjandet av Sverige som kunskapsnation

Publicerad

Från och med den 1 januari 2017 tar Regeringskansliet över ansvaret för Tillväxtanalys utlandsbaserade verksamhet. Utlandsverksamheten kommer fortsatt att bedriva omvärldsbevakning och analysarbete, men med en tydligare kontaktskapande roll och ett ökat fokus på strategiskt främjande av innovation, forskning och högre utbildning.

– Flytten ökar förutsättningarna för utlandskontoren att aktivt medverka i politiskt prioriterade processer kopplat till Sveriges innovationssystem och konkurrenskraft, säger närings- och innovationsminister Mikael Damberg.

Verksamheten finns idag i Washington DC, Brasilia, New Delhi, Peking och Tokyo och kommer nu att styras av Regeringskansliet. Syftet med förändringen är att förstärka Sveriges globala kopplingar till strategiska internationella innovations- forsknings- och högre utbildningsmiljöer, främja Sverige som en attraktiv kunskapsnation, samt öka internationellt genomslag för svensk innovation, forskning och högre utbildning.

Näringsdepartementet, Utbildningsdepartementet samt Miljö- och energidepartementet kommer gemensamt att finansiera och styra utlandsverksamheten. Organisatoriskt placeras verksamheten vid Näringsdepartementet och enheten för innovation, forskning och kapitalförsörjning (N/IFK).

Presskontakt

Gösta Brunnander
Tf pressekreterare hos närings- och innovationsminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister.