Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Regeringen vässar arbetet för de mänskliga rättigheterna

Publicerad

I samband med den internationella dagen för de mänskliga rättigheterna, som firas idag, lämnar regeringen över skrivelsen om mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer till riksdagen. Regeringen höjer nu sina ambitioner för att motverka den negativa trenden globalt där respekten för mänskliga rättigheter undermineras och demokratin ställs under allt hårdare tryck.

Skrivelsen lägger grunden för hur Sverige ska främja de mänskliga rättigheterna demokratin och rättsstatens principer inom hela utrikespolitiken de kommande åren. Skrivelsen omfattar hela utrikespolitiken: utrikes- och säkerhetspolitiken, det internationella utvecklingssamarbetet och handels- och främjandepolitiken.

– När världsläget är svårt blir det än viktigare att ha en tydlig kompass i utrikespolitiken. Därför vässar vi vårt arbete för mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer. Om åsikten är fri, parlamentsvalet rättvist och domstolen opartisk så kan ett samhälle byggas där människovärdet är grunden och rättigheter inte kränks, säger utrikesminister Margot Wallström.

Skrivelsen innehåller tydliga avsiktsförklaringar för vad regeringen avser göra inom frågor som ökad rättssäkerhet, yttrande-och åsiktsfrihet, demokratiska processer såsom genomförande av fria och rättvisa val, rätten till utbildning, jämställdhet, barnets rättigheter, sexuell och reproduktiv hälsa, religions-och övertygelsefrihet, rätten till arbete. Kvinnors och flickors åtnjutande av mänskliga rättigheter utgör fortsatt en prioritering.

– När land efter land inför repressiva lagar måste Sverige öka sina insatser för demokratin och de mänskliga rättigheterna. Mer än 120 lagar i 60 länder har stiftats de senaste åren som begränsar det demokratiska utrymmet. Nu förstärker vi arbetet globalt för att stödja journalister, människorättsförsvarare och miljöaktivister som arbetar under allt svårare förhållanden, säger Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat.

Regeringen avser samverka med såväl statliga som icke-statliga aktörer och verka för stärkta regionala och internationella samarbeten. Även arbetet med skrivelsen har omfattat konsultationer med ett hundratal representanter för det civila samhället i Sverige och i Bryssel, liksom med universitet och högskolor samt andra myndigheter.

– Regeringen prioriterar dessa frågor tydligt, men vi ska komma ihåg att mycket av arbetet inom det här området utförs av civilsamhällets organisationer. Det är ett samarbete som vi ser fram emot att utveckla, säger utrikesminister Margot Wallström.

För första gången behandlas Sveriges prioriteringar för arbetet för de mänskliga rättigheterna, demokrati och rättsstatens principer på ett integrerat sätt. I skrivelsen är de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna högre prioriterade än tidigare. Rätten till utbildning, hälsa, sjukvård, arbete är lika angelägna som yttrande-och åsiktsfrihet, mötesfrihet och andra medborgerliga och politiska rättigheter.

Kontakt

Annika Flensburg
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.