Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var hon infrastrukturminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var hon infrastrukturminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Regeringens beslut om besiktning stärker nystart för nollvision

Publicerad

Regeringen beslutade i dag om förordningsändringar som innebär att den nuvarande tidsintervallen för kontrollbesiktning av fordon i stort sett behålls.

Enligt gällande regler ska besiktning av fordon med en totalvikt på högst 3,5 ton ske första gången tre år efter att fordonet togs i bruk. Andra gången ska fordonet kontrollbesiktigas senast två år efter föregående besiktningsmånad. Därefter ska fordonet enligt gällande regler besiktigas årligen. Regeringen ändrar här i förordningen så att besiktning kan göras senast 14 månader efter. Detta betyder en förlängning av tidsfristen med 2 månader.

Regeringen prioriterar trafiksäkerhet och miljö. Därför behålls dagens besiktningsintervall där en bil i princip ska besiktigas varje år efter att bilen är fem år gammal.

En viktig del i regeringens bedömning är att detta även ökar konsumenttryggheten för den som köper en begagnad bil. Med en utglesning av besiktningsintervallen skulle troligen ett större antal sämre begagnade bilar finnas på marknaden.

- Sverige är en av världens ledande länder när det gäller både trafiksäkerhet och miljö. Regeringen har nyligen beslutat om en nystart för Nollvisionen. Vi vill inte öka tidsintervallet för fordonsbesiktningar. Dagensbeslut är dessutom bra för den som köper en begagnad bil, då ökade tidsintervall kunnat leda till att fler dåliga begagnade bilar varit kvar på marknaden, säger infrastrukturminister Anna Johansson.

- Väl fungerande fordonsbesiktning i hela landet för både lätta och tunga fordon är viktigt för både privatpersoner och åkerier. De löpande kontrollerna av besiktningsverksamheten när det gäller tillgänglighet, trafiksäkerhet, miljö, teknikutveckling och priser är något som kommer att fortsätta, avslutar Anna Johansson.

Förordningsändringarna är ett genomförande av tre EU-direktiv, det så kallade "besiktningspaketet". EU-direktivet ger möjlighet till utglesning av besiktningsintervallerna. Något som Sverige inte kommer att tillämpa. Bestämmelserna träder i kraft den 20 maj 2017 men ska tillämpas först på besiktningar som görs fr.o.m. den 20 maj 2018.

Beslutet innebär även att besiktningsintervallen för motorredskap klass 1, EG-mobilkranar, släpvagnar som dras av sådana fordon, bilar ombyggda till motorredskap (s.k. Epa-traktor) och bilar ombyggda till traktorer (s.k. A-traktor) ändras så att kontrollbesiktning ska ske första gången efter fyra år och därefter vartannat år.

Presskontakt

Tora Heckscher
T.f. pressekreterare hos infrastrukturminister Anna Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var hon infrastrukturminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var hon infrastrukturminister.