Karolina Skog har entledigats, miljöminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Miljödepartementet

Regeringens prövning av flera vindkraftsärenden klar

Publicerad

Regeringen har idag fattat beslut om flera vindkraftsärenden. Regeringen meddelar inte tillstånd till gruppstation för vindkraft i Hanöbukten. Området är ett strategiskt viktigt övningsområde för Försvarsmakten och regeringen har kommit fram till att det i detta fall inte går att kombinera de planerade vindkraftverken med Försvarsmaktens verksamhet. Samtidigt har regeringen beslutat att släppa fram 35 vindkraftverk i Nässjö kommun.

Blekinge Offshore AB har ansökt om tillstånd att, inom ett vattenområde om 200 kvadratkilometer, uppföra och driva en havsbaserad gruppstation för vindkraft. Ansökan avser i första hand 700 vindkraftverk och i andra hand 350 verk. Området ligger cirka fem kilometer sydost om Hanö i Sölvesborgs kommun och cirka tio kilometer söder om Tärnö i Karlshamns kommun.

Regeringen har beslutat att inte meddela tillstånd till vindkraftparken. Beslutet grundas på att parkens lokalisering skulle hindra Försvarsmaktens verksamhet i området i så pass stor utsträckning att den inte kan tillåtas enligt miljöbalkens bestämmelser.

– Riksdagen har tydliggjort att Sveriges försvarsambitioner ska öka. Då behöver försvaret kunna öva. Hanöbukten är ett av de strategiskt mest viktiga försvarsområden Sverige har. Regeringen har prövat detta ärende noga och kommit fram till att det i detta fall inte går att kombinera försvarsverksamheten med vindkraftverken, säger miljöminister Karolina Skog.

Varje ärende som regeringen prövar på detta sätt är unikt. Utfallet beror på förutsättningarna i de enskilda fallen. Regeringen har i dag beslutat att släppa fram 35 vindkraftverk i Klappa, Klev och Hjärtsöla i Nässjö kommun. Statkraft Södra Vindkraft AB har ansökt om tillstånd att uppföra en vindkraftpark som ligger utanför Försvarsmaktens övningsflygplats i Hagshult. Regeringen har prövat ärendet i förhållande till totalförsvarets intressen och funnit att vindkraftverken inte stör försvarets verksamhet på ett påtagligt sätt.

Målet är 100 procent förnybart

Överenskommelsen om den svenska energipolitiken presenterades i somras av regeringen tillsammans med Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna. Överenskommelsen utgör en gemensam färdplan för en kontrollerad övergång till ett helt förnybart elsystem, med mål om 100 procent förnybar elproduktion år 2040.

– Sverige ska på sikt ha 100 procent förnybar elproduktion, den målsättningen kvarstår. Vindkraften spelar en viktig roll i den omställningen, säger miljöminister Karolina Skog.

Presskontakt

Hanna Björnfors
Politiskt sakkunnig hos miljöminister Karolina Skog
Telefon (växel) 08-405 10 00