Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Rekordlåg ränta på studielån

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat om att för 2017 sänka räntenivån på studielån till 0,34 procent vilket innebär en sänkning med 0,26 procentenheter i jämförelse med innevarande års nivå. Räntenivån för 2017 blir den lägsta någonsin och beslutet berör de cirka 1,5 miljoner personer som har studielån.

För en genomsnittlig låntagare, med en skuld på cirka 134 000 kronor, innebär räntenivån för 2017 en sänkt räntekostnad med cirka 1 900 kronor per år jämfört med genomsnittet för perioden 2006-2016. Lägre upplåningskostnader för staten innebär lägre kostnader för låntagare hos CSN.

Presskontakt

Helena Paues
Pressekreterare hos Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister
Telefon (växel) 08-405 10 00