Innehållet publicerades under perioden

-

Gabriel Wikström har entledigats, Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister

-
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Satsning på vård för personer med kroniska sjukdomar fortsätter

Publicerad

Regeringen ingår en ny överenskommelse med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om drygt 124 miljoner kronor. Huvudfokus i överenskommelsen är att förbättra vården för personer med kroniska sjukdomar, men också andra delar ingår.

Ett viktigt syfte med överenskommelsen är att stödja spridning och tillämpning av nationella kunskapsstöd och behandlingsrekommendationer för ett stort antal kroniska sjukdomar till landstingen. I överenskommelsen ingår också att främja patientcentrerade arbetssätt och metoder samt uppföljning av patientresultat i primärvården.

- Personer med kroniska sjukdomar har ofta de största behoven av vård och står för 80-85% av vårdens resurser. Att anpassa vården mer efter deras behov är därför en viktig strategisk fråga för hälso- och sjukvårdspolitiken, säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström.

- Det här är viktiga insatser för att primärvården ska ha tillgång till de verktyg de behöver. Att vi samverkar nationellt inom de här områdena hushåller också med professionernas dyrbara tid och skapar dessutom bättre förutsättningar för mer jämlik vård, säger Anders Henriksson, 1:e vice ordförande SKL.

Överenskommelsen innehåller förutom insatser för att förbättra vården för personer med kroniska sjukdomar bland annat insatser för att följa upp tillgängligheten i cancer- och primärvård, förbättrad läkemedelsinformation samt insatser för att främja patientsäkerheten.

Presskontakt

Joanna Abrahamsson
Tf. Presskontakt hos folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström
Telefon (växel) 08-405 10 00