Slutlig fördelning av välfärdsmiljarder presenteras idag

Regeringen har i dag fattat beslut om fördelningen av 7 av de 10 välfärdsmiljarderna till kommunerna och landstingen inför 2017. De återstående 3 miljarderna fördelas med ett enhetligt belopp per invånare.

- Välfärdsmiljarderna är ett mycket viktigt tillskott till kommuner och landsting där välfärden behöver värnas. Nu gör vi det största tillskottet sedan det generella statbidraget infördes på mitten av 90-talet, säger finansminister Magdalena Andersson.

I våras presenterade regeringen en permanent satsning till kommuner och landsting om 10 miljarder kronor fr.o.m. 2017. Förslag om detta lämnades i budgetpropositionen för 2017 som bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet. Efter att riksdagen har beslutat om statsbudgeten för 2017 har regeringen i dag beslutat om fördelningen av de 7 miljarder kronor som fördelas med hänsyn till antalet asylsökande och nyanlända i varje kommun.[1] Bidraget betalas ut genom månadsbetalningar under 2017.

De 3 miljarder kronor som återstår av välfärdsmiljarderna fördelas via anslaget för kommunalekonomisk utjämning med ett enhetligt belopp per invånare.

[1] Baseras på den statistik som redovisas den 30 november och antalet kommunmottagna 2012-2016.

Kontakt

Fredrik Kornebäck
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Gösta Brunnander
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-544 28 66
e-post till Gösta Brunnander, via registrator
Kjell Ellström
Ämnesråd/ Kommunenheten
Telefon 08-405 40 63