Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Stärkt skydd för arbetskraftsinvandrare

Publicerad

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson har i dag tagit emot betänkandet Stärkt ställning för arbetskraftsinvandrare på arbetsmarknaden (SOU 2016:91). Utredaren Ingrid Utne föreslår i betänkandet bland annat straffansvar för arbetsgivare.

Förslaget innebär att arbetsgivare som uppsåtligen inte har levt upp till de krav som ställs när det gäller lön och övriga anställningsvillkor kan dömas till fängelse i högst ett år eller böter. Utredaren föreslår också en möjlighet att underlåta återkallelse av tillstånd när en arbetsgivare på eget initiativ har rättat till brister i anställnings­villkoren.

Betänkandet innehåller också förslag om direktåtkomst för Migrationsverket till vissa uppgifter hos bland annat Skatteverket, en möjlighet för regeringen att meddela ytterligare föreskrifter om efterkontroller och ett uppdrag till Migrationsverket att ta fram ett system för effektivare prövning av ärenden om arbetstillstånd.

– Det är bra att vi nu har fått konkreta förslag till åtgärder som syftar till att förbättra skyddet för arbetskrafts­invandrare. Sverige behöver ett system som kan möta de behov som finns av att rekrytera kompetens utomlands, samtidigt som arbetstagare skyddas mot utnyttjande, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Presskontakt

Adriana Haxhimustafa
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00