Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Statskontoret ska analysera processen och förutsättningarna för anställningar hos Samhall

Publicerad

Mer kunskap behövs om processen från att Arbetsförmedlingen bedömer att en person har en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga och därefter erbjuds och anvisas en skyddad anställning i Samhall AB (Samhall). Därför ger regeringen Statskontoret i uppdrag att kartlägga och analysera processen och förutsättningarna för anställningar med skyddat arbete hos Samhall. Syftet är att säkerställa att skyddat arbete hos Samhall används på ett effektivt och ändamålsenligt sätt.

Statskontoret ska kartlägga och analysera:

  • Arbetsförmedlingens process och styrning av anvisningar till skyddat arbete hos Samhall,
  • hur sammansättningen av de personer som anställs vid Samhall har ändrats över tid i relation till bolagets uppdrag,
  • hur Samhalls insatser och verksamhet påverkar vilka som kan anvisas till skyddat arbete, och
  • den pågående satsningen på utvecklingsanställningar vid Samhall i förhållande till syftet att skapa goda förutsättningar för att personer ska kunna utveckla sin arbetsförmåga.

Uppdraget ska redovisas till Arbetsmarknadsdepartementet senast den 26 maj 2017.

Presskontakt

Natali Sial
Pressekreterare hos arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.