Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Finansdepartementet

Svensk ekonomi fortsatt stark

Publicerad

Med en god och stabil tillväxt, minskad arbetslöshet och kraftigt stärkta offentliga finanser med överskott även i år visar Sverige en fortsatt ekonomisk styrka. Det säger finansminister Magdalena Andersson när hon idag presenterar Finansdepartementets senaste prognos för ekonomin och de offentliga finanserna.

- Prognosen visar en tillväxttakt på 3,4 procent i år och 2,4 procent nästa år och den svenska modellen fortsätter därmed att leverera en hög tillväxt jämfört med omvärlden, säger Magdalena Andersson.

Arbetslösheten minskar och tittar vi på åldersgruppen 20-64 år ligger sysselsättningsgraden nu på den högsta nivån sedan 1992.

Sammanräknat över prognosperioden stärks de offentliga finanserna med nästan 40 miljarder jämfört med i höstas. Detta beror främst på lägre kostnader för bland annat sjukpenning och migration. Överskottet för 2016 beräknas uppgå till 10 miljarder kronor.

- Prognosen idag visar överskott i de offentliga finanserna både i år och förra året. Alltså två år av överskott av två möjliga, säger Magdalena Andersson.

För att bättre följa hur fördelningen ser ut mellan olika grupper i samhället kommer Finansdepartementet att börja redovisa en ny indikator i samband med prognoserna. Det handlar om fördelningen av inkomster exklusive kapitalinkomster enligt den så kallade gini-koefficienten, alltså ett mått på ojämlikheten i samhället.

- Enligt OECD hade tillväxten i Sverige varit drygt 7 procent högre mellan 1990 och 2010 om inkomstklyftorna inte ökat så kraftigt. Fördelningsfrågor är inte bara en fråga om rättvisa, utan är också viktiga för tillväxten, säger finansministern. Av det skälet lyfter vi nu fram resultatet av analysen inom det här området ytterligare.

Presskontakt

Fredrik Kornebäck
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Gösta Brunnander
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Thomas Bergman
Chef för enheten för offentliga finanser
Telefon 08-405 47 18
e-post till Thomas Bergman, via registrator
Thomas G Pettersson
Chef för enheten för offentliga finanser
Telefon 08-405 10 82
e-post till Thomas G Pettersson, via registrator
Gia Wickbom
Chef för totaleriet på budgetavdelningen
Telefon 08-405 11 48