Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 9 september 2019 var hon utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon EU- och handelsminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 9 september 2019 var hon utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon EU- och handelsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Svensk kampanj för flytt av europeisk läkemedelsmyndighet från London till Sverige

Publicerad

Idag torsdag fattar regeringen beslut om att aktivt arbeta för att EUs läkemedelsmyndighet EMA omlokaliseras till Sverige och Stockholm Uppsala-regionen. Detta efter det brittiska folkets beslut att lämna EU och att europeiska institutioner lokaliserade i Storbritannien därmed behöver söka ny hemvist.

- Med en av Europas främsta nationella läkemedelsmyndigheter, ett gott klimat för forskning och life science samt goda förutsättningar för en effektiv omlokalisering är Sverige ett naturligt framtida hem för EMA, säger Gabriel Wikström, sjukvårdsminister.

Regeringen inrättar nu ett särskilt sekretariat med uppdrag att planera och organisera Sveriges kandidatur för att lokalisera EMA till Sverige. Deras uppdrag kommer bland annat vara att aktivt driva en kampanj gentemot andra medlemsstater.

EMA har närmare 900 anställda från olika medlemsländer. 40 000 personer deltar dessutom varje år i möten inom ramen för EMA:s verksamhet. En lokalisering av EMA i Sverige kan också innebära ökade möjligheter att locka investeringar från internationella läkemedelföretag.

- Brexit leder till att verksamheter ska flytta från Storbritannien. Regeringen ska försöka locka EMA, den Europeiska läkemedelsmyndigheten, att placeras i Sverige. Det skulle skapa många jobb och locka hit fler investeringar, säger Ann Linde, EU- och handelsminister.

Sekretariatet, som ska ha särskilt uppdrag att planera och organisera Sveriges kandidatur för att få myndigheten till Sverige, ska arbeta i nära samarbete med regeringens nationella samordnare för life science.

Övergripande skäl för att regeringen anser att Sverige är bäst lämpat som värdland för myndigheten:

  • Svenska läkemedelsverket är en av de främsta läkemedelsmyndigheterna inom EU och en av de nationella myndigheter som EMA oftast anlitar.
  • Sverige har framstående utbildning och forskning och god kompetensförsörjning för life science-sektorn. Vi har lång tradition inom läkemedelsutveckling, produktion och ett väl etablerat samarbete mellan näringsliv och universitet. Statsministerns samverkansprogram för life science visar tydligt hur prioriterat området är för regeringen.
  • Sverige är erkänt för att vara transparent och effektivt i sitt sätt att arbeta med myndigheter och organisationer.Omlokaliseringen behöver ske med bibehållen verksamhet. För att minska riskerna för industri, sjukvård och patienter behöver flytten gå till ett av de länder som har störst erfarenhet av samarbete inom området.
  • Sverige har erfarenhet av att lokalisera en europeisk myndighet. Vi har med oss lärdomarna av processen att få hit det europeiska smittskyddsinstitutet ECDC.

Presskontakt

Victor Harju
Tf. pressekreterare hos folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström
Telefon (växel) 08-405 10 00
Darina Agha
Pressekreterare hos EU- och handelsminister Ann Linde
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 9 september 2019 var hon utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon EU- och handelsminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 9 september 2019 var hon utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon EU- och handelsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.