Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Svensk president till EPO:s besvärskammare

Publicerad

Den 14 december utnämndes hovrättsrådet och vice ordförande Carl Josefsson till president för den europeiska patentorganisationens besvärskammare i München.

Foto: Regeringskansliet

Den europeiska patentorganisationen (EPO) är Europas näst största internationella organisation med över 7000 anställda från över 30 länder. EPO spelar en mycket viktig roll för innovation, konkurrenskraft och ekonomisk tillväxt i hela Europa och har en uppgift att säkra högsta kvalitet i patentering. Vid EPO finns det europeiska patentverket som prövar och beviljar europeiska patent. Patentverkets beslut kan överklagas till besvärskammaren för vilken Carl Josefsson nu blir president. Besvärskammaren tar emot ca 2 500 nya ärenden per år och meddelar ca 2 300 beslut per år. Vid besvärskammaren tjänstgör ca 200 personer.

Presidentposten är en nyinrättad tjänst föranledd av en strukturell reform av besvärskammaren som EPO:s medlemsländer enades om i somras.

Både migrations- och justitieministern Morgan Johansson och närings- och innovationsministern Mikael Damberg gratulerar Josefsson till den nya posten.

– Utnämningen av Carl Josefsson är en erkänsla för Carl Josefsson och mycket positivt för Sverige. Carl har ett mycket gott anseende i dessa sammanhang och kommer att bistå med enorm kompetens, säger Morgan Johansson.

– Jag är stolt över det förtroende som Carl Josefsson och Sverige ges i och med denna viktiga utnämning, säger Mikael Damberg.

Carl Josefsson är sedan 2013 patentdomare och vice ordförande i Patent- och marknadsöverdomstolen som är en del av Svea hovrätt. Under åren 1998 – 2013 var han anställd i Regeringskansliet med placering i Justitiedepartementet. Han har mångårig erfarenhet av och varit en av drivkrafterna i arbetet med att skapa ett enhetligt patentsystem i EU. Med det nya enhetliga patentsystemet, som förhoppningsvis blir verklighet under hösten 2017, kommer det bli enklare, billigare och rättssäkrare för innovativa företag som vill skydda sina investeringar i Europa. Det är det europeiska patentverket som kommer att ha i uppgift att meddela de nya enhetliga patenten.

 

Presskontakt

Adriana Haxhimustafa
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister.