Tillväxtverket ska utreda produktionsincitament för filminspelningar

Regeringen har gett Tillväxtverket i uppdrag att utreda lämpligheten i och förutsättningarna för att Sverige ska kunna införa någon form av produktionsincitament och finansieringsstimulanser för filminspelningar. Myndigheten ska i uppdraget samverka med Svenska Filminstitutet.

– Regeringen arbetar målmedvetet för att utveckla den svenska filmens förutsättningar. Filmbranschen behöver bättre konkurrensvillkor och därför behöver vi få fram underlag om vilka olika vägar det finns för att åstadkomma det, säger kultur- och demokratiminsiter Alice Bah Kuhnke.

– Det vore mycket positivt för svensk filmindustri om fler internationella filmbolag producerade film i Sverige. Det skapar arbetstillfällen och bättre förutsättningar för svensk filmproduktion att utveckla och behålla kompetens och kapacitet, säger närings- och innovationsminister Mikael Damberg.

Genom att ge uppdraget till Tillväxtverket vill regeringen betona att frågan i första hand ska analyseras utifrån ett näringspolitiskt perspektiv. Filmbranschen utgör en central del av de kreativa näringarna i Sverige. Samtidigt är den också avgörande för kulturpolitiken på filmens område. Filmpolitiken bör därför omfatta såväl näringspolitiska som kulturpolitiska insatser.

Flera europeiska länder har de senaste åren infört olika former av incitament och finansiering av filminspelningar i syfte att attrahera utländska filmbolag så att fler arbetstillfällen skapas, men också så att kompetens, infrastruktur och kapacitet för den inhemska filmproduktionen upprätthålls och utvecklas.

Uppdraget är i linje med riksdagens tillkännagivande på filmpropositionen Mer film till fler – en sammanhållen filmpolitik (2015/16:132). Uppdraget ska redovisas i december 2017.

Kontakt

Kristoffer Talltorp
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
Telefon (växel) 08-405 10 00
Gösta Brunnander
Tf pressekreterare hos närings- och innovationsminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00