Innehållet publicerades under perioden

-

Utredning för att främja marknaden för gröna obligationer

Regeringen kommer att tillsätta en utredning med uppdrag att kartlägga hur marknaden för gröna obligationer kan främjas. Mats Andersson, f.d. vd för Fjärde AP-fonden, utses till särskild utredare.

- Det finns idag en stark efterfrågan på investeringar i gröna obligationer. Vi vill undersöka hur marknaden kan utvecklas för att underlätta investeringar som bygger en hållbar värld. Vi vill också säkerställa ett högt förtroende för marknaden, tillväxten får inte ske på bekostnad av urholkade miljökrav, säger finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund.

I uppdraget ingår att analysera och ta fram exempel på vilka projekttyper som skulle kunna finansieras med gröna obligationer och föreslå en struktur med pro­cesser och kriterier som identifierar gröna projekt. Utredningen ska också analysera och lämna förslag på processer och rutiner för tredjepartsvalidering av gröna obligationer, samt lämna förslag på vilken information som investerare behöver för att fatta välgrundade investe­ringsbeslut.

Om utredaren lämnar förslag om en statlig emission av gröna obligationer, ska ett sådant förslag vara förenligt med budgetlagens utformning, en effektiv statsskuldsförvaltning samt vara kostnadsneutralt.

Till särskild utredare utses f.d. vd för Fjärde AP-fonden Mats Andersson.

- Jag är mycket glad att Mats Andersson accepterar uppdraget som utredare. Han har både ett genuint intresse i att skapa en hållbar finansmarknad och lång erfarenhet av kapitalförvaltning, framhåller Per Bolund.

Uppdraget ska redovisas senast den 15 december 2017.

Kontakt

Anna Söderström
Pressekreterare hos finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00
Brita Hammar
Kansliråd/Finansmarknadsavdelningen
Telefon 08-405 19 63