Ardalan Shekarabi har bytt ansvarsområde, civilminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Finansdepartementet

Värdegrundsdelegationens slutrapport överlämnad

Publicerad

I dag tog civilminister Ardalan Shekarabi emot Värdegrundsdelegationens slutrapport ”Att säkerställa en god statsförvaltning” där de redovisar sitt arbete, sina överväganden och förslag. Från och med årsskiftet tar Statskontoret över ansvaret för frågorna.

- Jag vill tacka Värdegrundsdelegationen för ett ambitiöst och väl utfört uppdrag och ska med intresse ta del av rapporten. Deras erfarenheter och förslag kommer att tas till vara i det fortsatta arbetet, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

Värdegrundsdelegationens ordförande Lena Marcusson och huvudsekreterare Robert Cloarec överlämnade slutrapporten och avslutar därmed sitt uppdrag. Från januari 2017 kommer Statskontoret att överta ansvaret att främja en god förvaltningskultur.

Värdegrundsdelegationen har sedan 2013 verkat för att upprätthålla den statliga värdegrunden i statsförvaltningen genom skrifter, seminarier, nätverk, utbildningar och föredrag vid myndigheter. Utgångspunkten för arbetet har varit den gemensamma värdegrunden för de statsanställda, där man specifikt verkat för en kultur som motverkar korruption och främjar ett gott bemötande av allmänheten.

Presskontakt

Peter Skeppström
Pressekreterare hos civilminister Ardalan Shekarabi
Telefon (växel) 08-405 10 00
Lena Marcusson
Ordförande/Värdegrundsdelegationen
Mobil 070-497 59 32
Robert Cloarec
Huvudsekreterare/Värdegrundsdelegationen
Mobil 070-660 73 61