Ylva Johansson har entledigats, arbetsmarknadsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Ylva Johansson deltar vid ministerrådsmöte och konferens i Bryssel den 8-9 december

Publicerad

Torsdagen den 8 december deltar arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson vid EU:s ministerrådsmöte för sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor (EPSCO) i Bryssel. Den 9 december deltar Ylva Johansson även vid en konferens om EU:s program för ömsesidigt lärande.

På ministerrådsmötets dagordning finns en riktlinjedebatt om EU-kommissionens förslag att inrätta en europeisk pelare för sociala rättigheter. Regeringen prioriterar ett starkt och socialt Europa och anser att den sociala dimensionen av EU är viktig för EU:s legitimitet.

Ministrarna väntas även anta rådsslutsatser om genomförande av Ungdomsgarantin och Sysselsättningsinitiativet för unga samt utbyta åsikter kring den europeiska terminen 2017. Vid mötet kommer ordförandeskapet även att ge en lägesrapport om förslaget till reviderat utstationeringsdirektiv.

På fredag den 9 december deltar arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson vid en paneldiskussion om vikten av ömsesidigt lärande vid en konferens på samma tema i Bryssel. Konferensen samlar experter, nationella tjänstemän och beslutsfattare för att ge möjlighet att visa upp och diskutera praktiska erfarenheter och lärdomar om ömsesidigt lärande inom områdena kompetens, migration och arbetsmarknadsreformer.

Ylva Johansson kommer under fredagen även att hålla i en presentation vid Sveriges EU-representation om regeringens insatser för nyanländas mottagande och etablering.

Presskontakt

Natali Sial
Pressekreterare hos arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00