Innehållet publicerades under perioden

-

Gabriel Wikström har entledigats, folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister

-
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Anna-Lena Sörenson tar över apoteksutredning

Publicerad

Det är nu klart att Anna-Lena Sörenson, vice ordförande i riksdagens socialutskott, om en dryg månad tar över som utredare för apoteksmarknadsutredningen för de två betänkanden som efter den 28 februari återstår enligt de tilläggsdirektiv utredningen har fått.

Anna-Lena Sörenson efterträder Åsa Kullgren som tidigare har aviserat att hon lämnar utredningen när det betänkande som avser det ursprungliga direktivet har avrapporterats den 28 februari.

Anna-Lena Sörenson är socialdemokratisk riksdagsledamot sedan 2010 och idag vice ordförande i socialutskottet. Hon var landstingsråd i Landstinget Östergötland mellan 2003 och 2010 och arbetade innan dess som lärare parallellt med att hon var fritidspolitiker.

Presskontakt

Victor Harju
Tf. pressekreterare hos folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström
Telefon (växel) 08-405 10 00