Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Anna-Lena Sörenson tar över apoteksutredning

Publicerad

Det är nu klart att Anna-Lena Sörenson, vice ordförande i riksdagens socialutskott, om en dryg månad tar över som utredare för apoteksmarknadsutredningen för de två betänkanden som efter den 28 februari återstår enligt de tilläggsdirektiv utredningen har fått.

Anna-Lena Sörenson efterträder Åsa Kullgren som tidigare har aviserat att hon lämnar utredningen när det betänkande som avser det ursprungliga direktivet har avrapporterats den 28 februari.

Anna-Lena Sörenson är socialdemokratisk riksdagsledamot sedan 2010 och idag vice ordförande i socialutskottet. Hon var landstingsråd i Landstinget Östergötland mellan 2003 och 2010 och arbetade innan dess som lärare parallellt med att hon var fritidspolitiker.

Presskontakt

Victor Harju
Tf. pressekreterare hos folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.