Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Ökad kunskap om läkemedel för en jämlikare cancervård

Publicerad

Under torsdagen beslutade regeringen att ge Myndigheten för vård- och omsorgsanalys i uppdrag att ta fram underlag för att öka kunskapen om hur cancerläkemedel införs, används och följs upp.

Underlaget ska innehålla en sammanställning och analys av hur cancerläkemedel används i Sverige, hur fördelningen mellan nya och äldre läkemedel ser ut samt om det förekommer skillnader mellan olika landsting kring hur cancerläkemedel införs.

- Detta är ytterligare ett steg för att förbättra cancervården och framförallt för att göra den mer jämlik över landet. Tillgången till effektiva läkemedel ska inte skilja sig åt beroende på var i landet man bor, säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström.

I uppdraget ingår också att analysera vilka patienter som får tillgång till läkemedlen och vilka hinder för jämlik tillgång som finns. Myndigheten för vård- och omsorgsanalys ska även analysera vad som påverkar kostnaderna för cancerläkemedel i Sverige och göra en framtidsanalys om vilka möjligheter och utmaningar som utvecklingen av nya läkemedel på cancerområdet kan komma att innebära.

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys får 1,7 miljoner kronor för uppdraget som ska slutredovisas till regeringen senast den 15 november 2017.

Presskontakt

Victor Harju
Tf. pressekreterare hos folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.