Innehållet publicerades under perioden

-

Clas Olsson ny generaldirektör för Ekonomistyrningsverket

Regeringen har idag utnämnt Clas Olsson till generaldirektör och chef för Ekonomistyrningsverket. Han tillträder sin tjänst den 3 april 2017.

Ekonomistyrningsverket har bland annat till uppgift att utveckla och förvalta den ekonomiska styrningen av statlig verksamhet och bistår regeringen med det underlag som behövs för att säkerställa att statsförvaltningen är effektiv och att dem interna styrningen och kontrollen är betryggande.

- Jag är glad att Clas Olsson har tackat ja till uppdraget som generaldirektör för Ekonomistyrningsverket. Clas är en lämplig generaldirektör för Ekonomistyrningsverket med sin gedigna chef- och ledarerfarenhet. Han har bred erfarenhet från den offentliga förvaltningen, närmast som biträdande generaldirektör för Arbetsförmedlingen och dessförinnan har han bland annat varit chefekonom på Sveriges kommuner och landsting samt finansråd och chef för Ekonomiska avdelningen på Finansdepartementet, säger finansminister Magdalena Andersson.

Kontakt

Fredrik Kornebäck
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00