Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

En livsmedelsstrategi för jobb och hållbar tillväxt överlämnas till riksdagen

Publicerad

I dag, den 30 januari, har regeringen lämnat propositionen ” En livsmedelsstrategi för Sverige – fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet” (prop 2016/2017:104) till riksdagen. Propositionen, vars övergripande mål vilar på en överenskommelse med Moderaterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna, ska fungera som en långsiktig plattform för en hållbar livsmedelspolitik fram till år 2030. Propositionen kompletteras inom kort med regeringens handlingsplan.

I dag den 30 januari 2017 har regeringen lämnat över propositionen om en ny livsmedelsstrategi för hela Sverige till riksdagen.

- Sveriges befolkning nådde nyligen 10 miljoner människor och världens befolkning fortsätter även den att öka. Gemensamt för alla människor är att vi alla måste äta. Regeringen är övertygad om att mer mat kan produceras i Sverige, mat som är hållbart producerad med stor kunskap och innovationskraft, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

- Livsmedelsstrategin ska leda till att lönsamheten och konkurrensförutsättningarna för branschen förbättras. Detta kommer förutom en ökad produktion, att leda till jobb och hållbar tillväxt i hela landet, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Bakgrund

Livsmedelsstrategin ska fungera som en plattform för svensk livsmedelspolitik fram till år 2030. Visionen är att Sverige år 2030 har en globalt konkurrenskraftig, innovativ, hållbar och attraktiv livsmedelskedja att verka i. Med en ökad total livsmedelsproduktion där relevanta nationella miljömål samtidigt möts skapas tillväxt, sysselsättning och en ökad självförsörjningsgrad av livsmedel.

Regeringen kommer även inom kort att presentera en handlingsplan för hur regeringen avser att arbeta för att nå målen och visionen i livsmedelsstrategin.

Regeringens avsikt att ta fram en långsiktig, nationell livsmedelsstrategi för en ökad och hållbar livsmedelsproduktion fanns med redan i regeringsförklaringen 2014. I mars 2015 drog landsbygdsminister Sven-Erik Bucht i gång arbetet med att ta fram en livsmedelstrategi, bland annat genom ett stort antal möten med intresseorganisationer och företag. Sven-Erik Bucht genomförde även en omfattande dialogturné runt om i landet.

Efter långa förhandlingar med de borgerliga oppositionspartierna och Vänsterpartiet nåddes tillslut en överenskommelse om de långsiktiga målen för livsmedelsstrategin, vilka kunde presenteras den 16 januari 2017.

Presskontakt

Maria Soläng
Pressekreterare
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.