Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Ett starkare skydd mot orättvisa betalningsanmärkningar

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat en lagråds­remiss med förslag för att minska risken för att en privatperson drabbas av en betalnings­anmärkning på grund av en skuld som han eller hon inte känner till.

Ett krav från staten eller en kommun – avseende till exempel felparkeringsavgifter eller skatter – kan lämnas till Kronofogdemyndigheten för indrivning utan att den betalningsskyldige har fått kännedom om betalningskravet. Det leder till en betalningsanmärk­ning hos kreditupplysnings­företagen.

Regeringen föreslår i en lagrådsremiss lagändringar för att minska risken för att en privatperson drabbas av en betalningsanmärkning med anledning av en skuld som han eller hon inte känner till. Förslagen innebär att en gäldenär som betalar sin skuld i samband med att Kronofogdemyndigheten skickar en underrättelse till honom eller henne inte drabbas av någon betalnings­anmärk­ning.

– Förslagen ger inte bara ett bättre skydd mot att enskilda drabbas av orättvisa betalningsanmärkningar. De leder också till att kreditgivarna får bättre information genom att kreditupplysningarna speglar verklig betalningsvilja och betalningsförmåga, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den dag som regeringen bestämmer.

Presskontakt

Adriana Haxhimustafa
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00