Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Förnyad professionsmiljard ska ge sjuksköterskor möjlighet till specialistutbildning

Publicerad Uppdaterad

Regeringen har slutit en förnyad överenskommelse med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om statligt stöd till bättre resursutnyttjande i hälso- och sjukvården genom den så kallade Professionsmiljarden. Nytt för årets överenskommelse är att 300 miljoner kronor i överenskommelsen öronmärks för att ge möjlighet till specialistutbildning av sjuksköterskor. Överenskommelsen tecknas för åren 2017-2018.

Medlen ska göra det möjligt för medarbetare att kombinera studier med arbete genom utbildningsanställningar och olika former av utbildningsförmåner som t.ex. delvis eller full lön under studierna. Denna form av specialistutbildning ska stimuleras inom områden där de nationella behoven är stora som inom t.ex. psykiatri, vård av äldre eller inom operation

- Kompetensförsörjningen är nyckeln till att förbättra vården samt korta väntetiderna och specialistsjuksköterskor är en grupp vi har en reell brist på som är allvarlig. Det är därför extra viktigt att vi nu kan bidra till att fler får möjlighet till specialistutbildning, säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström.

- Professionsmiljarden gör att vi kan satsa ännu mer på att utveckla svensk sjukvård. Det handlar bland annat om olika digitala lösningar och smartare sätt att använda medarbetarnas kompetens. Satsningen är en viktig del i SKL:s arbete med att långsiktigt trygga välfärdens kompetensförsörjningsbehov, säger Lena Micko, ordförande för SKL.

Överenskommelsen i sin helhet ska förbättra förutsättningarna för hälso- och sjukvårdens medarbetare att öka andelen tid för patientnära arbete och stärka landstingens planering av sina kompetensbehov. Detta ska göras genom att bl.a. främja bättre administrativa stöd, effektivare arbetsfördelning och ändamålsenlig planering.

Överenskommelsen omfattar sammanlagt 976 miljoner kronor för 2017.

Presskontakt

Victor Harju
Tf. pressekreterare hos folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.