Gustav Fridolin har entledigats, Utbildningsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Förskolan inkluderas i satsningar för bättre kunskapsresultat

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat om att ge Skolverket ett tilläggsuppdrag som innebär att satsningen Samverkan för bästa skola bör utökas till att även omfatta förskolan och förskoleklassen. Skolverkets uppdrag att genomföra insatser för att stärka utbildningens kvalitet för nyanlända barn och elever och vid behov för barn och elever med annat modersmål än svenska utvidgas också till att även omfatta barn i förskolan och förskoleklassen.

Samverkan för bästa skola innebär bland annat att Skolverket och huvudmän kommer överens om riktade insatser till skolor med låga studieresultat och svåra förutsättningar. Som en del av reformprogrammet ges Skolverket möjlighet att ge stöd att utveckla verksamheten i de förskolor och förskoleklasser med svåra förutsättningar.

- En bra förskola lägger grunden för lärandet. OECD har visat att effekterna av en god förskola syns i resultaten i Pisa-proven som eleverna gör nio år efter förskolan. När ojämlikheten ökar i skolsystemet måste vi stärka förskolan och öka deltagandet i förskolan för de barn som behöver skolan mest. De här besluten lägger grunden för det, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Uppdraget att genomföra insatser för att stärka utbildningens kvalitet för nyanlända barn och elever och vid behov för barn och elever med annat modersmål än svenska utvidgas också till att omfatta barn i förskolan och förskoleklassen. Syftet är att stärka huvudmännens förmåga att på kort och lång sikt erbjuda nyanlända barn och elever en utbildning av hög och jämlik kvalitet.

Kontakt

Emma Stark
Pressekreterare hos utbildningsminister Gustav Fridolin
Telefon (växel) 08-405 10 00