Pressmeddelande från Försvarsdepartementet

Försvarsberedningen påbörjar sitt arbete

Publicerad

Den 9 januari 2017 fick försvarsberedningen nya anvisningar. Onsdagen den 1 februari 2017 har Försvarsberedningen sitt första sammanträde. Med anledning av detta arrangeras en pressträff.

Tid:
Plats: Sammanbindningsbanan (RÖ5-33), Riksdagen.

Försvarsberedningen är ett samrådsorgan mellan regeringen och riksdagens partier i långsiktiga säkerhets- och försvarspolitiska frågor.

I samband med pressinformationen ges möjlighet till enskilda intervjuer med Försvarsberedningens ledamöter. Möjlighet till fotografering kommer också att finnas.

Anvisningarna för Försvarsberedningens arbete finnas tillgänglig på Försvarsberedningens webbplats.

Anmälan görs till presskommunikatör Per Sandström.
Pressackreditering vid riksdagen krävs. Läs mer om förutsättningarna här.

Presskontakt

Per Sandström
Presskommunikatör, Försvarsdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00