Gabriel Wikström har entledigats, Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister

-

Gabriel Wikström till Kalmar för sjukvårdsdialog

Måndagen den 23 januari besöker folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström Kalmar och Oskarshamn för en sjukvårdsdialog med ledningen för Landstinget Kalmar Län. Under besöket kommer Wikström också att ta del av verksamheten vid ortopedkliniken och strokeenheten på Oskarshamns sjukhus.

Under 2017 besöker folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström samtliga region- och landstingsledningar för att höra hur de upplever situationen i hälso- och sjukvården.

När vården står inför stora utmaningar behöver regeringen ta ett större ansvar. Dialogen kommer därför också handla om de strategiska prioriteringar som regeringen har att göra inom hälso- och sjukvårdsområdet.

Program:

Måndag den 23 januari

10:00 – Sjukvårdsdialog med Landstinget Kalmar Län
Adress: Strömgatan 13, Kalmar

13.45 – Besök på Oskarshamns sjukhus
Adress: Rösvägen 1, Oskarshamn

15:20 – Tid för media
Adress: Rösvägen 1, Oskarshamn

Media är välkomna att delta under delar av dagen, kontakta politiskt sakkunnig Caroline Waldheim.

Kontakt

Caroline Waldheim
Politiskt sakkunnig hos folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström
Telefon (växel) 08-405 10 00