Gabriel Wikström har entledigats, Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister

-

Gabriel Wikström till Stockholm för sjukvårdsdialog

Onsdagen den 1 februari besöker folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström Stockholm för 2017 års andra sjukvårdsdialog, nu med ledningen för Stockholms läns landsting. Under besöket kommer Wikström också att ta del av verksamheten vid Tobii AB i Danderyd.

Under 2017 besöker folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström samtliga region- och landstingsledningar för att höra hur de upplever situationen i hälso- och sjukvården.

När vården står inför stora utmaningar behöver regeringen ta ett större ansvar. Dialogen kommer därför också handla om de strategiska prioriteringar som regeringen har att göra inom hälso- och sjukvårdsområdet. Vid dialogen deltar också statssekreterare Agneta Karlsson.

Efter sjukvårdsdialogen med Stockholms läns landsting kommer Gabriel Wikström också att besöka Tobii AB som bl.a. arbetar med att ta fram och utveckla kommunikationshjälpmedel.

Program:

Onsdag den 1 februari

09:00 – Sjukvårdsdialog med Stockholms läns landsting
Adress: Hantverkargatan 45, Stockholm

10.30 – Tid för media
Adress: Hantverkargatan 45, Stockholm

11.30 – Besök på Tobii AB
Adress: Karlsrovägen 2D, Danderyd

Media är välkomna att delta under delar av dagen, kontakta pressekreterare Victor Harju.

 

Kontakt

Victor Harju
Tf. pressekreterare hos folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström
Telefon (växel) 08-405 10 00