Gabriel Wikström har entledigats, Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister

-

Gabriel Wikström till Västmanland för sjukvårdsdialog

Onsdagen den 25 januari besöker folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström Västerås för 2017 års första sjukvårdsdialog, nu med ledningen för Region Västmanland. Under besöket kommer Wikström också att ta del av verksamheten vid Oxbackens utbildningsmottagning och Hjälpmedelscentrum i Västerås.

Under 2017 besöker folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström samtliga region- och landstingsledningar för att höra hur de upplever situationen i hälso- och sjukvården.

När vården står inför stora utmaningar behöver regeringen ta ett större ansvar. Dialogen kommer därför också handla om de strategiska prioriteringar som regeringen har att göra inom hälso- och sjukvårdsområdet.

Förutom att ta del av Region Västmanlands erfarenheter kommer Gabriel Wikström på plats även besöka Oxbackens utbildningsmottagning för läkare som utbildat sig i ett EU-land och under eftermiddagen besöka Hjälpmedelscentrum i Västerås för att bl.a. diskutera välfärdsteknik och innovation för nya hjälpmedel.

Program:

Onsdag den 25 januari

09:00 – Sjukvårdsdialog med Region Västmanland
Adress: Västmanlands sjukhus, Västerås

10.30 – Tid för media
Adress: Västmanlands sjukhus, Västerås

11.00 – Besök på Oxbackens utbildningsmottagning
Adress: Repslagargatan 3, Västerås

13:00 – Besök på Hjälpmedelscentrum i Västerås
Adress: Signalistgatan 2, Västerås

Media är välkomna att delta under delar av dagen, kontakta politiskt sakkunnig Lina Glans.

 

Kontakt

Lina Glans
Politiskt sakkunnig hos folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström
Telefon (växel) 08-405 10 00