Gustav Fridolin har entledigats, Utbildningsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Gustav Fridolin tar emot utredning om problematisk elevfrånvaro

Publicerad

Måndag 9 januari tar utbildningsminister Gustav Fridolin emot betänkandet ”Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro och agera” från utredningen Att vända frånvaro till närvaro.

Tid:
Plats: Pressrummet, Rosenbad

Regeringens särskilda utredare Malin Gren Landell har haft i uppdrag att kartlägga elevers problematiska frånvaro i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan samt analysera orsakerna till frånvaron och föreslå hur skolans arbete med att främja närvaro och vidta åtgärder vid frånvaro kan förbättras. Syftet med utredningen är att säkerställa alla elevers rätt till en likvärdig utbildning.

Anmälan sker till pressekreterare Emma Stark. Medtag presslegitimation.

Presskontakt

Emma Stark
Pressekreterare hos utbildningsminister Gustav Fridolin
Telefon (växel) 08-405 10 00