Gustav Fridolin tar emot utredning om problematisk elevfrånvaro

Måndag 9 januari tar utbildningsminister Gustav Fridolin emot betänkandet ”Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro och agera” från utredningen Att vända frånvaro till närvaro.

Tid:
Plats: Pressrummet, Rosenbad

Regeringens särskilda utredare Malin Gren Landell har haft i uppdrag att kartlägga elevers problematiska frånvaro i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan samt analysera orsakerna till frånvaron och föreslå hur skolans arbete med att främja närvaro och vidta åtgärder vid frånvaro kan förbättras. Syftet med utredningen är att säkerställa alla elevers rätt till en likvärdig utbildning.

Anmälan sker till pressekreterare Emma Stark. Medtag presslegitimation.

Kontakt

Emma Stark
Pressekreterare hos utbildningsminister Gustav Fridolin
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-551 16 05
e-post till Emma Stark