Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Gustav Fridolin tar emot utredning om problematisk elevfrånvaro

Publicerad

Måndag 9 januari tar utbildningsminister Gustav Fridolin emot betänkandet ”Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro och agera” från utredningen Att vända frånvaro till närvaro.

Tid:
Plats: Pressrummet, Rosenbad

Regeringens särskilda utredare Malin Gren Landell har haft i uppdrag att kartlägga elevers problematiska frånvaro i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan samt analysera orsakerna till frånvaron och föreslå hur skolans arbete med att främja närvaro och vidta åtgärder vid frånvaro kan förbättras. Syftet med utredningen är att säkerställa alla elevers rätt till en likvärdig utbildning.

Anmälan sker till pressekreterare Emma Stark. Medtag presslegitimation.

Presskontakt

Emma Stark
Pressekreterare hos utbildningsminister Gustav Fridolin
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.