Annika Strandhäll har entledigats, socialförsäkringsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Handlingsplan för jämställda pensioner

Publicerad

Pensionsgruppen har enats om en plan för det fortsatta arbetet med att minska skillnaderna mellan mäns och kvinnors pensioner. Handlingsplanen består av åtta delar där bland annat grundskyddet i pensionssystemet ska ses över och där överföring av premiepension mellan makar ska bli enklare.

– Vi vet att många pensionärer har det tufft och 80 procent av de som har garantipension är kvinnor. En viktig del i det fortsatta arbetet är därför att skyndsamt se hur grundskyddet i pensionssystemet kan stärkas. Det har inte gjorts en helhetsöversyn av grundskyddet sedan pensionssystemet infördes för snart 20 år sedan och det är verkligen på tiden att det görs, säger socialförsäkringsminister Annika Strandhäll.

Pensionerna speglar inkomsterna under livet. Även om Sverige är ett relativt jämställd land så gör livsinkomstskillnaderna att kvinnor i genomsnitt har 30 procent lägre pensioner jämfört med män. Mot bakgrund av detta har pensionsgruppen, som består av representanter från sex olika partier, över en tid arbetat med ett stort projekt kring jämställda pensioner. I juni presenterades en stor kunskapssammanställning på området och handlingsplanen som nu tagits fram är en fortsättning på det arbetet.

Utöver översynen av grundskyddet och den förenklade överföringen av premiepension innehåller handlingsplanen en fortsatt analys inom en rad olika områden. Eftersom pensionssystemet påverkas av kringliggande faktorer i omvärlden kommer pensionsgruppen att fortsätta följa utvecklingen i samhället om till exempel deltidsarbetets utveckling för kvinnor och män, jämställdheten på arbetsmarknaden, uttaget i föräldraförsäkringen och tjänstepensionens utformning.

– Alla sex partier som står bakom pensionsöverenskommelsen är fast beslutna att vi tillsammans ska ha mer jämställda pensioner. Det är ett långsiktigt arbete och handlingsplanen är ett viktigt steg på vägen, säger socialförsäkringsminister Annika Strandhäll.

Handlingsplanen för jämställda pensioner består av:

  1. Översyn av grundskyddet
  2. Förenklad ansökning för överföring av premiepensionsrätt mellan makar och registrerade partners
  3. Utredning av möjlighet för sambor att föra över premiepensionsrätt
  4. Fortsatt analys av kvinnors tidigare utträde ur arbetslivet
  5. Fortsatt analys av förslaget om pensionsrätt för studier och barnår
  6. Ytterligare överväganden om möjligheten att dela pensionsrätt
  7. Årlig redovisning av pensionsgruppens arbete med jämställda pensioner
  8. Pensionsgruppen kommer fortsatt följa utvecklingen av faktorer utanför det allmänna pensionssystemet som påverkar jämställda pensioner

Kontakt

Victor Harju
Pressekreterare hos socialminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00