Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Karin Lunning tillförordnad generaldirektör för Konkurrensverket

Publicerad

Regeringen har idag beslutat att utse Konkurrensverkets avdelningschef Karin Lunning som tillförordnad generaldirektör för Konkurrensverket från och med den 1 februari. Dan Sjöblom, som idag är generaldirektör för Konkurrensverket, går vidare till ett nytt uppdrag som generaldirektör på Post- och telestyrelsen.

Karin Lunning är sedan 2011 avdelningschef på Konkurrensverket. Karin Lunning har en längre bakgrund inom Konkurrensverket och har där haft flera chefspositioner. Hon är jurist och har tidigare arbetat både internationellt och inom domstolsväsendet.

Kontakt

Gunilla Hjalmarson
Tf. pressekreterare hos närings- och innovationsminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-545 70 79
e-post till Gunilla Hjalmarson