Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Länsstyrelsen får central roll i arbetet för att få EMA till Sverige

Publicerad

Länsstyrelsen i Stockholms län har fått i uppdrag av regeringen att bistå i arbetet med att omlokalisera den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA till Sverige.

Länsstyrelsen i Stockholms län ska bl.a. ta fram information om vad som kan erbjudas EMA i fråga om lokaler, kommunikationsmöjligheter, bostäder och närhet till medicinskt forskning och akademi.

– Det är viktigt att vi har ett starkt engagemang från lokala och regionala aktörer i arbetet för att få EMA till Sverige. Där har länsstyrelsen en viktig roll, som tydliggörs genom det här uppdraget, säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström.

Länsstyrelsen i Stockholms län ska genomföra uppdraget i nära samråd med Länsstyrelsen i Uppsala län och inhämta information från andra berörda aktörer för att sedan föra dialog med det sekretariat för EMA-kandidaturen som regeringen upprättade i december 2016.

Presskontakt

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.