Innehållet publicerades under perioden

-

Marja-Leena Pilvesmaa vikarierande generaldirektör för Statens fastighetsverk

Regeringen har idag beslutat att Marja-Leena Pilvesmaa ska vikariera som generaldirektör och chef för Statens fastighetsverk.

Tid:
Plats: Lilla pressrummet, Rosenbads presscenter

pressträffen kommer att webbsändas

Marja-Leena Pilvesmaa ska vikariera som generaldirektör och chef från och med den 26 januari tills vidare, dock längst till och med den 1 mars 2017.

Pilvesmaa har arbetat på Statens fastighetsverk sedan 2005 och varit administrativ direktör sedan 2015.

Per Bolund och Marja-Leena Pilvesmaa kommer att finnas tillgänglig för kommentarer.