Innehållet publicerades under perioden

-

Åsa Regnér har entledigats, Barn-, äldre- och jämställdhetsminister

-
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Medel till fortsatt utveckling av standarder för kvalitet inom LSS, HVB och äldreomsorg

Publicerad

Regeringen har beslutat att bevilja Swedish Standards Institute (SIS) tre miljoner kronor under 2017 för fortsatt utveckling av standarder i verksamheter inom Lagen om stöd och Service, LSS, och Hem för vård och boende, HVB. Medlen ska även gå till europeiska standarder för trygghetslarm och kvalitet i äldreomsorgen enligt socialtjänstlagen.

- Syftet med det här utvecklingsarbetet är att ge kommuner och enskilda utförare likvärdiga verktyg för kvalitetssäkring, utveckling och uppföljning av sina verksamheter. Det kan exempelvis handla om bemötande, delaktighet eller trygghet, säger barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Arbetet ska utgå från ett jämställdhetsperspektiv samt ske i samråd med relevanta aktörer ur ett brett perspektiv. Regeringen ser det särskilt angeläget att brukarorganisationerna deltar i arbetet.

SIS är utsedd av regeringen att vara nationellt standardiseringsorgan och är Sveriges medlem i CEN (European Committee for Standardization) och ISO (International Organization for Standardization).

Presskontakt

Peter Skeppström tf ÅR
Tf. pressekreterare hos barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér
Telefon (växel) 08-405 10 00