Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Möte med USA:s chargé d'affaires med anledning av ändrade inreseregler till USA

Publicerad

På måndagen tog utrikesrådet för politiska frågor Anna-Karin Eneström, chefen för UD:s amerikaenhet Teppo Tauriainen och chefen för UD:s konsulära enhet Jon Åström Gröndahl emot USA:s chargé d'affaires David Lindwall för ett möte på UD.

Från svensk sida framfördes kritik mot de nya tidsbegränsade reglerna för inresor till USA, som stoppar medborgare från Iran, Irak, Libyen, Somalia, Sudan, Syrien och Jemen från att resa in i landet, samt det totala stoppet för flyktingar.

Vid mötet betonades att Sverige behöver få klarhet i vad de nya reglerna innebär för svenska medborgare med dubbelt medborgarskap i något av dessa länder, eller som har något av dessa länder som ursprungsland.

Ambassaden uppmanades att snarast tillhandahålla information till svenska medborgare som undrar om de tillåts resa in i USA eller ej.

Ambassadens representanter noterade de svenska budskapen men hänvisade till att det fortfarande finns oklarheter gällande tolkningen av beslutet. Ambassaden sa sig invänta vidare instruktioner från Washington.

Regeringen förväntar sig att de som reser med ett svenskt pass ska kunna resa in i USA, och beklagar att det fortfarande råder oklarheter kring tolkningen av de nya reglerna.