Nya myndighetschefer till Institutet för språk och folkminnen, Myndigheten för press, radio och tv samt Statens försvarshistoriska museer

Regeringen har idag utsett nya myndighetschefer till tre myndigheter. Martin Sundin utses till generaldirektör för Institutet för språk och folkminnen; Charlotte Ingvar-Nilsson utses till generaldirektör för Myndigheten för press, radio och tv; och Magnus Hagberg utses till överintendent för Statens försvarshistoriska museer.

– På olika sätt är alla dessa myndigheter viktiga för regeringens arbete med att skapa förutsättningar för mer kultur till fler och fri opinionsbildning. Alla de tre nya myndighetscheferna besitter den kunskap, integritet och erfarenhet som krävs för uppdraget, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Magnus Hagberg kommer närmast från tjänsten som överintendent och chef för Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet. Han har tidigare varit museichef på Hallwylska museet, museichef på Vallby Friluftsmuseum och Arboga museum.

Charlotte Ingvar-Nilsson, assessor vid Svea hovrätt, har bl.a. arbetat som huvudsekreterare i utredningen om översyn av lagen om etnisk diskriminering i arbetslivet samt utredningen om den framtida kommersiella lokalradion. Hon har också varit rättschef på Post- och telestyrelsen och kommer nu närmast från tjänsten som enhetschef, tillika departementsråd på Kulturdepartementet.

Martin Sundin är i dag departementsråd och chef för enheten för konstarterna på Kulturdepartementet. Han har tidigare bl.a. varit rådgivare för kulturfrågor på Nordiska ministerrådet, kansliråd på Utrikesdepartementet och huvudsekreterare i Kultursamverkansutredningen.

Kontakt

Kristoffer Talltorp
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
Telefon (växel) 08-405 10 00

Institutet för språk och folkminnen

Institutet för språk och folkminnen har till uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och immateriella kulturarv i Sverige.

Myndigheten för press, radio och tv

Myndigheten för press, radio och tv beslutar om tillstånd, avgifter och registrering, utövar tillsyn över tv-sändningar, beställ-tv, sökbar text-tv och ljudradiosändningar samt beslutar i frågor om utgivningsbevis. Inom myndigheten finns också presstödsnämnden.

Statens försvarshistoriska museer

Statens försvarshistoriska museers uppdrag är att främja kunskapen om det svenska försvaret genom tiderna och om försvarets roll i samhällsutvecklingen. De två museer som hör till myndigheten är Armémuseum i Stockholm och Flygvapenmuseum i Linköping. I myndigheten ingår även Försvarets traditionsnämnd.