Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Nya nomineringspersoner för Karolinska institutet ska lämna förslag till fyra nya ledamöter

Publicerad

Regeringen har i dag utsett seniorprofessorn Göran Bexell och landshövdingen Cecilia Schelin Seidegård som nomineringspersoner för Karolinska institutet. Deras uppdrag är att lämna förslag till fyra externa ledamöter som ska utses av regeringen i vår.

Förfarandet med nomineringspersoner vid rekryteringen av externa styrelseledamöter vid universitet och högskolor är en ny ordning som trädde i kraft den 1 augusti 2016. Syftet med det nya förfarandet för rekrytering av externa styrelseledamöter är att säkerställa att såväl ett övergripande statligt perspektiv som universitetets eller högskolans perspektiv får genomslag i styrelsen.

Den nya processen innebär att två nomineringspersoner som utses av regeringen ska lämna förslag till åtta externa ledamöter (inklusive ordförande) i lärosätenas styrelser. Eftersom regeringen den 24 november 2016 beslutade om att förordna fyra nya ledamöter i Karolinska institutets styrelse, inklusive Mikael Odenberg som ny ordförande, ska de nya nomineringspersonerna för Karolinska institutet endast nominera fyra ledamöter för perioden 1 maj 2017 – 30 april 2020.

– Styrelsen har en viktig roll och ett stort ansvar för att fatta strategiska och svåra beslut kring lärosätets utveckling och fortsätta med det pågående förändringsarbetet för att återupprätta förtroendet för Karolinska institutet efter Macchiarini-skandalen. Nomineringspersonerna har nu ett mycket viktigt arbete framför sig, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

Den 17 november 2016 fattade regeringen beslut om nomineringspersoner för 29 högskolestyrelser.

Presskontakt

Jens Petersen
Pressekreterare hos Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.