Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Nya vägar in i yrkeshögskolan

Publicerad

Nu blir det möjligt för fler att söka sig till yrkeshögskolan. Regeringen har i dag beslutat att behörighetsgivande förutbildning och enstaka kurs ska kunna ges inom yrkeshögskolan.

Det har saknats former för behörighetskomplettering inför studier inom yrkeshögskolan. Svensk arbetsmarknad är stark och i behov av kompetent arbetskraft, med gedigen yrkeskompetens. En utbildning inom yrkeshögskolan kan ge sådan kompetens. Att bredda vägen in till yrkeshögskolan är en av många insatser som regeringen gör för att lösa matchningsproblematiken och stärka kompetensförsörjningen på arbetsmarknaden.

- Att yrkeshögskolan nu kan erbjuda behörighetsgivande förutbildning är goda nyheter. Fler kommer att kunna utbilda sig och på så sätt möta arbetsmarknadens behov av kompetent och kunnig arbetskraft. Så stärker vi den svenska modellen, säger gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström.

Därutöver har regeringen beslutat om bestämmelser om enstaka kurs, som innebär att om det efter att en utbildning har påbörjats konstaterats att det finns tomma platser på utbildningen, ska sökande kunna antas till en eller flera kurser inom utbildningen.

Det införs också en bestämmelse om att Myndigheten för yrkeshögskolan vid sin fördelning av statsbidrag eller särskilda medel för utbildningar inom yrkeshögskolan ska beakta resultat från genomförd tillsyn, kvalitetsgranskning och uppföljning.

Presskontakt

Helena Paues
Pressekreterare hos Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister
Telefon (växel) 08-405 10 00