Isabella Lövin har entledigats, miljö- och klimatminister samt vice statsminister

-

Minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister

-

Biståndsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-

Regeringen annullerar utsläppsrätter

Publicerad

Regeringen har i budgetpropositionen för 2017 beslutat att annullera ca 22,5 miljoner ton utsläppsutrymme som en klimatåtgärd. Mängden motsvarar cirka 41 procent av Sveriges årliga utsläpp. Idag fattade regeringen det första av flera planerade beslut om annullering.

Regeringen har hittills under mandatperioden tagit beslut om annullering av utsläppsenheter motsvarande ett utsläppsutrymme på ca 94,6 miljoner ton koldioxidekvivalenter utanför EUs utsläppshandelssystem (EU ETS). Det gäller både internationella utsläppsenheter under Kyotoprotokollet och utsläppsenheter under EU:s ansvarsfördelningsbeslut. Det motsvarar 173 procent av Sveriges årliga utsläpp (som under 2014 var ca 54,4 miljoner ton.)

Om ett EU-land har minskat utsläppen mer än vad dess åtagande enligt EU:s ansvarsfördelningsbeslut för den icke-handlande sektorn kräver, så uppstår ett överskott som medlemslandet kan spara, sälja eller annullera.

– Överskott tack vare svenska utsläppsminskningar ska inte kunna släppas ut någon annanstans eller någon annan gång. Vi har ett ansvar att hålla kursen i klimatpolitiken, säger Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat

Idag fattade regeringen det första beslutet om annullering under EU:s ansvarsfördelningsbeslut. Regeringen ger samtidigt Energimyndigheten i uppdrag att säkerställa att Sverige uppfyller sitt åtagande för utsläppsminskningar och att överskottet tas bort.

Presskontakt

Mikaela Kotschack Thurn
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00

Mer fakta om annulleringen

I budgetpropositionen för 2017 föreslår regeringen att beslut ska tas om att annullera överskotten från den icke-handlande sektorn för 2014-2015. Regeringen vill också annullera de internationella utsläppsenheter som Sverige har förvärvat genom klimatinsatser i andra länder under Kyotoprotokollets första åtagandeperiod 2008-2012.

Sammantaget blir detta ca 22,5 miljoner ton koldioxidekvivalenter.