Innehållet publicerades under perioden

-

Regeringsbeslut möjliggör 400 studentbostäder i Stockholm

I dag, den 12 januari 2017, har regeringen beslutat att upphäva Länsstyrelsens beslut om detaljplan för Väbeln 3 i Stockholm. Därmed står Stockholms stads detaljplan för 400 nya studentbostäder vid Gärdet fast.

Länsstyrelsen upphävde kommunens beslut att anta en detaljplan om 400 nya studentbostäder längs Lidingövägen i Stockholm genom att hänvisa till att exploateringen skulle göra stor skada på riksintresset Nationalstadsparken.

Regeringen anser att Länsstyrelsen inte tillräckligt visat att detaljplanen skulle innebära sådan skada på Nationalstadsparken att planen ska upphävas. Detaljplanens syfte, att möjliggöra utbyggnad av befintliga studentbostadshus, kan anses ligga i linje med intentionerna för Nationalstadsparken. Länsstyrelsens beslut ogillas därmed och kommunens beslut att anta detaljplanen står fast.

Kontakt

Agnetha Boström
Pressekreterare hos bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson
Telefon (växel) 08-405 10 00