Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var hon infrastrukturminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var hon infrastrukturminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Regeringsbeslut om tillstyrkande av svenska projektansökningar till EU:s Fond för ett sammanlänkat Europa

Publicerad

Regeringen tillstyrker idag flera transportprojekt för vidare ansökan till EU:s Fond för ett sammanlänkat Europa.

Ladda ner:

I oktober 2016 gjorde Europeiska kommissionen en utlysning inom transportområdet om ca 1,9 miljarder euro. Totalt 13 förslag till ansökningar har inkommit till regeringen. För att uppfylla de formella kriterierna i Fonden för ett sammanlänkat Europa krävs att fullständig ansökan och finansiering lämnas in av samtliga samarbetspartners i projekten. Därefter är det upp till kommissionen att utvärdera ansökningarna och lämna slutgiltigt beslut tas om vilka transportprojekt som får medfinansiering från fonden.

- Det är mycket positivt att regeringen kan tillstyrka projektansökningar på transportområdet. En väl utbyggd infrastruktur kan möjliggöra stora förbättringar för såväl unionsmedborgare, ekonomiska aktörer samt regionala och lokala samhällen, säger infrastrukturminister Anna Johansson.

Tidigast i sommar väntas EU-kommissionen fatta slutgiltigt beslut om vilka transportprojekt som erhåller medfinansiering från fonden.

Presskontakt

Maja Zachrisson
Pressekreterare hos infrastrukturminister Anna Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var hon infrastrukturminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var hon infrastrukturminister.