Anna Johansson har entledigats, Infrastrukturminister

-

Regeringsbeslut om tillstyrkande av svenska projektansökningar till EU:s Fond för ett sammanlänkat Europa

Regeringen tillstyrker idag flera transportprojekt för vidare ansökan till EU:s Fond för ett sammanlänkat Europa.

Ladda ner:

I oktober 2016 gjorde Europeiska kommissionen en utlysning inom transportområdet om ca 1,9 miljarder euro. Totalt 13 förslag till ansökningar har inkommit till regeringen. För att uppfylla de formella kriterierna i Fonden för ett sammanlänkat Europa krävs att fullständig ansökan och finansiering lämnas in av samtliga samarbetspartners i projekten. Därefter är det upp till kommissionen att utvärdera ansökningarna och lämna slutgiltigt beslut tas om vilka transportprojekt som får medfinansiering från fonden.

- Det är mycket positivt att regeringen kan tillstyrka projektansökningar på transportområdet. En väl utbyggd infrastruktur kan möjliggöra stora förbättringar för såväl unionsmedborgare, ekonomiska aktörer samt regionala och lokala samhällen, säger infrastrukturminister Anna Johansson.

Tidigast i sommar väntas EU-kommissionen fatta slutgiltigt beslut om vilka transportprojekt som erhåller medfinansiering från fonden.

Kontakt

Maja Zachrisson
Pressekreterare hos infrastrukturminister Anna Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00