Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Snabbare lagföring av brott

Publicerad

Justitie- och migrationsministern har gett lagmannen vid Stockholms tingsrätt Stefan Strömberg i uppdrag att utreda och föreslå åtgärder som leder till en snabbare lagföring av brott, exempelvis särskilda snabbförfaranden och jourdomstolar.

Utredaren ska lägga fram förslag på åtgärder som leder till en snabbare lagföring av brott. Uppdraget ska ha särskilt fokus på unga som begår brott och personer som återkommande begår nya brott. Åtgärderna som föreslås ska inte påverka rättssäkerhet och kvalitet.

I uppdraget ingår att

  • överväga åtgärder hos polis, åklagare och domstol inom ramen för det befintliga brottmålsförfarandet
  • överväga införandet av särskilda snabbförfaranden för brottsutredning och prövning i domstol
  • föreslå hur en ordning med jourdomstolar kan utformas och överväga om en sådan bör inrättas.

Utredaren ska särskilt identifiera åtgärder för en snabbare lagföring som kan genomföras omedelbart och ska i en delredovisning den 1 augusti 2017 lämna förslag på utformningen av ett försöksprojekt för att genomföra dessa. I övrigt ska uppdraget redovisas den 15 april 2018.

– Den senaste tidens samhällsutveckling har gjort att regeringen ser ett behov av att utreda hur en snabbare lagföring av brott kan uppnås i de fall det finns förutsättningar för det. Detta är viktigt för förtroendet för rättsväsendet. En snabb straffrättslig reaktion kan vara särskilt betydelsefull när det gäller unga som begår brott och personer som återfaller i brott, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Uppdrag om en snabbare lagföring – med särskilt fokus på unga som begår brott och personer som återfaller i brott

Presskontakt

Adriana Haxhimustafa
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00