Sven-Erik Bucht har entledigats, landsbygdsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Sven-Erik Bucht tar emot Parlamentariska landsbygdskommitténs slutbetänkande

Publicerad

I dag, den 4 januari, överlämnande den parlamentariska landsbygdskommitténs ordförande Johan Persson utredningens slutbetänkande, För Sveriges landsbygder – en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd, till landsbygdsminister Sven-Erik Bucht. Kommittén har i sitt slutbetänkande gett förslag på 75 åtgärder för landsbygdens framtid.

I juni 2015 tillsatte regeringen en parlamentarisk kommitté med uppdrag att ta fram en sammanhållen politik för Sveriges landsbygder. Utgångspunkten har varit att ge alla delar av landet möjlighet att utvecklas efter sina särskilda förutsättningar och att tillgodose människors behov av jobb, välfärd och en god livsmiljö.

- Det är glädjande att se att kommittén bestående av alla riksdagspartier har tagit fram en sådan gedigen slutprodukt. Det ger styrka åt ett kvalificerat underlag som kan bidra till en attraktiv landsbygd med jobb och tillväxt, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

- Det är en styrka att vi har kunnat bli överens över partigränserna både om inriktningen och organiseringen av en nationell landsbygdspolitik och nästan samtliga av de konkreta förslagen. Det bäddar för att kommitténs förslag kan bli genomförda. Med den samlade kraften i de 75 förslag vi lämnar är det möjligt att vända utvecklingen och skapa framtidstro i hela vårt land, säger kommitténs ordförande Johan Persson.

- Vi kan inte acceptera att befolkningen i landsbygderna upplever att samhället överger dem och att det sker en fortsatt tudelning av Sverige. Vi behöver en sammanhållen politik för att ta tillvara de resurser som finns i landsbygderna och säkerställa att det är möjligt att arbeta, bo och leva i hela landet, fortsätter kommitténs ordförande Johan Persson.

Här följer några av de viktigaste förslagen ur den parlamentariska landsbygdskommitténs slutbetänkande.

  • Näringslivspaket till kommuner med störst utmaningar.
  • Ny modell och ökade medel för utbyggnad av bredband till alla innan 2025.
  • Samverkan mellan lärosätena och kommunerna för att höja kompetensnivån.
  • Fler bostäder genom landsbygdslån.
  • Säkerställ finansieringen av kommunala välfärdstjänster.
  • En ökad statlig närvaro genom t.ex. en samlad serviceorganisation för ex. Försäkringskassan, Skatteverket och Pensionsmyndigheten.
  • Omlokalisering av 10 000 statliga jobb från Stockholmsområdet.
  • Underlätta för det civila samhället att utveckla landsbygderna.

Presskontakt

Victor Harju
T.f. pressekreterare hos Sven-Erik Bucht
Telefon (växel) 08-405 10 00