Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Sverige och Tyskland i unikt innovationspartnerskap

Publicerad

Sverige krokar nu arm med Tyskland i ett nytt innovationspartnerskap mellan de båda länderna. Det är en unik överenskommelse om samarbete för att främja innovativa samhällslösningar, nya exportprodukter och starkare konkurrenskraft. Överenskommelsen träffas i samband med förbundskansler Angela Merkels besök i Sverige på tisdag den 31 januari.

Ladda ner:

– Sverige har mycket gemensamt med Tyskland och jag är glad över den överenskommelse som nu träffats. Våra länder är lika på många sätt och vi har redan ett nära samarbete på många nivåer. Inför de gemensamma stora utmaningar som våra samhällen nu står inför med bland annat klimatförändringar, åldrande befolkning och ökad global konkurrens väljer vi nu att ta vårt samarbete till nästa nivå. I förlängningen handlar det om att stärka våra länders konkurrenskraft och lägga grunden för nya exportframgångar och nya jobb, säger närings- och innovationsminister Mikael Damberg.

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg tar på tisdag emot Tysklands förbundskansler Angela Merkel när hon anländer till Sverige för överläggningar tillsammans med statsminister Stefan Löfven. I samband med besöket inleds ett nytt innovationspartnerskap mellan Sverige och Tyskland.

Konkret innebär samarbetet att:

  • Sverige och Tyskland kommer tillsammans att genomföra en studie kring elvägar där man bland annat kommer att undersöka finansiering, affärsmodeller och drift av elvägar. Tekniken för elvägar är fortfarande ny och behöver utvecklas. Genom ett samarbete mellan två länder med olika förutsättningar kan en snabbare teknikutveckling ske. Samarbetet kommer att ledas av Trafikverket tillsammans med Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit.

  • Innovationspartnerskapet möjliggör stärkt samarbete mellan svenska och tyska testanläggningar så att länderna får tillgång till varandras testbäddar. Involverade från svensk sida kommer att främst vara RISE (Research Institutes of Sweden) men även KTH, Chalmers och Vinnova.
  • Innovationspartnerskap om att stärka små och medelstora företags digitalisering intensifieras. Många små och medelstora företag har behov av att digitalisera sin produktion, produkter och affärsmodeller. Syftet med samarbetet är att matcha svenska och tyska små och medelstora företag som arbetat med digitalisering för att utbyta erfarenheter. Samarbetet kommer att koordineras av Tillväxtverket tillsammans med Bundesministerium für Wirtschaft und Energie.

  • Inom området för e-hälsa är huvudsyftet med ett samarbete att utbyta kunskap om ländernas olika upplägg av den tekniska infrastrukturen för exempelvis elektroniska patientjournaler och e-recept. Digitalisering inom sjukvården är ett kontinuerligt arbete där kompetens och kunskap behöver delas mellan länder med liknande utmaningar. Utbytet kommer att koordineras av regeringens samordnare för Life Science i samarbete med relevanta tyska myndigheter under ledning av Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, med stöd från Bundesministerium für Gesundheit.

Presskontakt

Gunilla Hjalmarson
Tf. pressekreterare hos närings- och innovationsminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-545 70 79
e-post till Gunilla Hjalmarson

Om regeringens strategiska samverkansprogram

Regeringens fem strategiska samverkansprogram grundar sig i Innovationsrådets bedömning om områden där Sverige står inför flera samhälleliga utmaningar. Utmaningar som innebär goda förutsättningar för globalt konkurrenskraftiga lösningar. Det handlar om nya sätt att resa, bo, göra affärer, leva, kommunicera och tillvarata och bevara jordens resurser och ekosystem.

Den viktigaste uppgiften för samverkansprogrammen är utbyte mellan offentliga aktörer, näringsliv och akademi för att hitta innovativa lösningar på dagens samhällsutmaningar och samtidigt stärka Sveriges globala innovations- och konkurrenskraft.