Utökad möjlighet för syrier att ansöka om familjeåterförening

Regeringen kommer att utöka möjligheten för syriska familjer att ansöka om familjeåterförening genom att möjliggöra handläggning vid Sveriges ambassad i Khartoum i Sudan. Regeringen fortsätter samtidigt att se över om motsvarande ordning ska införas på ytterligare ambassader.

Ambassaden i Khartoum har valts ut då syrier kan resa till Sudan utan att i förväg söka visum. Det har blivit allt svårare för syrier att ta sig till de andra svenska beskickningarna i regionen på grund av skärpta visumregler.

- Syriska medborgare får nu möjlighet att få sin ansökan om familjeåterförening handlagd vid ytterligare en svensk utlandsmyndighet. Det är en mindre men inte obetydlig förändring av reglerna. Vi ser samtidigt ständigt över behovet av förändringar på området, säger utrikesminister Margot Wallström.

- Många syriska familjer har splittrats av kriget och jag är högst medveten om deras svåra situation. Därför utökar vi nu möjligheten att få ansökan om familjeåterförening handlagd i Khartoum och ser över ytterligare möjligheter för att underlätta för de sökande, säger Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat.

Ändringen innebär att sju svenska beskickningar handlägger syriska uppehållstillståndsärenden. Abu Dhabi, Amman, Ankara, Istanbul, Kairo, Khartoum och Riyadh. Regeringen är medveten om att syriska medborgare kan behöva visum för att resa in i ett flertal länder och förstår också att detta medför svårigheter. Detta är omständigheter som Sverige inte rår över. Länderna avgör själva vilka regler de har för gränspassage och viseringspraxis och därför får frågor rörande visumkrav hänvisas till respektive land.

Den nya ordningen införs genom en ändring av Regeringskansliets föreskrifter, som träder ikraft nu. En ansökan om uppehållstillstånd för familjeanknytning görs med fördel via Migrationsverkets hemsida. Personlig inställelse vid svensk beskickning krävs för vissa delar av handläggningen, till exempel kontroll av identitet, intervju och biometriupptagning.

Kontakt

Annika Flensburg
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00