Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Utredning om straffskalorna för vissa allvarliga immaterialrättsbrott

Publicerad

Regeringen har beslutat att en utredning ska överväga straffskalorna för vissa allvarliga immaterialrättsintrång.

Kunskapssektorns del av svensk ekonomi växer. I dag genereras vart tredje jobb i Sverige inom immaterialrättsintensiva företag. För att arbetstillfällen ska fortsätta skapas måste dessa innovativa tjänster, produkter och lösningar tillvaratas och skyddas effektivt. Den som väljer att utnyttja digitaliseringen har en stor möjlighet att nå ut med sina verk, produkter och tjänster, ofta till en begränsad kostnad. Tyvärr sker omfattande intrång i vissa immateriella rättigheter ofta på internet. Det riskerar att hämma tillväxten och möjligheten till nya arbetstillfällen. Det riskerar också att på sikt begränsa kulturutbudet.

Regeringen har påbörjat ett arbete kring en immaterialrättsstrategi som tar ett samlat grepp kring innovation och skapande både ur ett företagar- och ett konsumentperspektiv. Utredningen som nu tillsatts är ett av flera initiativ inom ramen för en sådan strategi. Strategin kommer bland annat att omfatta möjligheten att öka tillgängligheten till flera lagliga alternativ för publiken samtidigt som upphovsmännen får ersättning. En del av regeringens arbete inom detta område är den uppförandekod som under kulturministerns ledning tagits fram tillsammans med branschen i syfte att främja innovation, investeringar och utvecklingen av lagliga alternativ. Andra exempel på åtgärder från regeringens sida är Statens medieråds uppdrag att informera barn och ungdomar om upphovsrätt på nätet och Patent- och registreringsverkets uppdrag att öka allmänhetens kunskap om immaterialrätt och innovation.

För att komma åt den storskaliga brottsligheten ska nu även straffskalorna för de allvarligaste fallen av upphovsrätts- och varumärkesintrång utredas. Utredningen tar således sikte på den strategiskt planerade brottsligheten som drivs med ett kommersiellt syfte. Utredningen ska redovisa sitt uppdrag senast den 15 februari 2018.

Digitaliseringen genomsyrar samhällsutvecklingen och erbjuder nya möjligheter till skapande i alla sektorer, både nya och traditionella. Digitalt driven innovation öppnar upp oanade möjligheter och det är viktigt att ta tillvara den kraften för jobb och tillväxt.

– Den digitala utvecklingen har stora fördelar för ett fritt åsiktsutbyte och skapar snabb och enkel tillgång till ett stort utbud av skyddade produkter och tjänster. Samtidigt måste vi motarbeta den kommersiella och organiserade brottsligheten. På så sätt kan vi fortsätta att dra största möjliga nytta av digitaliseringens fördelar och skapa fler jobb, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Presskontakt

Adriana Haxhimustafa
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Anna Enbert
Rättssakkunnig
Telefon 08-405 14 61