Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

190 nybörjarplatser fördelas på tre nya kompletterande utbildningar för personer med utländsk examen

Publicerad

Regeringen har beslutat om antalet nybörjarplatser 2017 på tre av de nya kompletterande utbildningar för personer med utländsk examen som ska startas på flera av landets universitet och högskolor. Totalt rör det sig om 60 nybörjarplatser på kompletterande utbildning för biomedicinska analytiker, 90 nybörjarplatser för ekonomer och 40 nybörjarplatser för systemvetare.

– För personer som kommer till Sverige med en utländsk högskoleutbildning kan möjligheten att komplettera den vara avgörande för etablering på den svenska arbetsmarknaden. Regeringens satsningar på kompletterande utbildningar är därför viktiga steg för att Sverige ska bli bättre på att ta tillvara den utbildning och kunskap de tar med sig, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

Regeringen tog i juni respektive oktober 2016 beslut om att 19 universitet och högskolor ska starta kompletterande utbildningar för personer med utländsk examen inom tretton olika områden. I dag har regeringen beslutat om volymer för de nytillkomna kompletterande utbildningarna för biomedicinska analytiker, ekonomer och systemvetare under 2017.

Antal nybörjarplatser på kompletterande biomedicinsk analytikerutbildning 2017:
Uppsala universitet: 10 platser
Göteborgs universitet: 16 platser
Linköpings universitet: 18 platser
Högskolan Kristianstad: 16 platser
Totalt: 60 nybörjarplatser

Antal nybörjarplatser på kompletterande ekonomutbildning 2017:
Lunds universitet: 20 platser
Mittuniversitetet: 10 platser
Högskolan Dalarna: 20 platser
Högskolan i Halmstad: 20 platser
Mälardalens högskola: 20 platser
Totalt: 90 nybörjarplatser

Antal nybörjarplatser på kompletterande systemvetarutbildning 2017:
Lunds universitet: 20 platser
Högskolan Dalarna: 20 platser
Totalt: 40 nybörjarplatser

Utbildningarna är planerade att starta höstterminen 2017. Vid dimensioneringen av utbildningarna har hänsyn tagits till lärosätenas förutsättningar att tillhandahålla högkvalitativ utbildning och behovet att trygga kompetensförsörjningen inom områden där det i dag råder brist på utbildad arbetskraft.

Presskontakt

Helena Paues
Pressekreterare hos Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.