Innehållet publicerades under perioden

-

Gabriel Wikström har entledigats, folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister

-
Pressmeddelande från Socialdepartementet

3,5 miljoner till Swecare för internationellt främjande av svensk hälso- och sjukvård

Publicerad

Regeringen har beslutat att avsätta 3 500 000 kronor till stiftelsen Swecare under 2017. Swecare arbetar för ökad export och internationalisering av svensk hälso- och sjukvård, omsorg och life science.

Frågor inom Swecares verksamhet berör bland annat att identifiera i vilka länder Sverige bör främja internationaliseringen av den svenska hälso- och sjukvårssektorn samt omsorgen och att arrangera utgående delegationsresor och stå för mottagande av motsvarande utländska besök till Sverige.

Några av Swecares samarbetspartners är bland annat Socialdepartementet, Utrikesdepartementet, SKL, Stockholms Läns Landsting, LIF, Swedish Medtech, Forte, Vinnova, Business Sweden samt ett hundratal medlemsföretag.

Presskontakt

Karin Boman Röding
Pressekreterare hos socialminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00