Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Pressmeddelande från Socialdepartementet

3,5 miljoner till Swecare för internationellt främjande av svensk hälso- och sjukvård

Publicerad

Regeringen har beslutat att avsätta 3 500 000 kronor till stiftelsen Swecare under 2017. Swecare arbetar för ökad export och internationalisering av svensk hälso- och sjukvård, omsorg och life science.

Frågor inom Swecares verksamhet berör bland annat att identifiera i vilka länder Sverige bör främja internationaliseringen av den svenska hälso- och sjukvårssektorn samt omsorgen och att arrangera utgående delegationsresor och stå för mottagande av motsvarande utländska besök till Sverige.

Några av Swecares samarbetspartners är bland annat Socialdepartementet, Utrikesdepartementet, SKL, Stockholms Läns Landsting, LIF, Swedish Medtech, Forte, Vinnova, Business Sweden samt ett hundratal medlemsföretag.

Presskontakt

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.